Маркетинг реклама

Маркетинг и реклама

СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

ТАКСИ: за семестър от 485 лв . Ако желаят да изучават втора специалност ,колежаните заплащат допълнително по 60 евро в левова равностойност. Колежаните ползват разсрочено плащане до три вноски годишно, студентско кредитиране и възможности за намаляване на таксата.

СПЕЦИАЛНОСТ в КОЛЕЖА — ДО две години

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН – още 2 ГОДИНИ във ВУЗ

Специалността е акредитирана за бакалавърска степен към най- престижните частни висши учебни заведения в България, което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети и колежи в Република България.

Завършилите колежанска степен за срок от две години според българското законодателство получават право да заемат ръководни административни длъжности в държавни и частни фирми и да упражняват законно професията.

ЛИЦЕНЗ ОН МОН: ЗАПОВЕД № 14-51/ 1996г., Заповед № 14-105/ 2004 г., Заповед № 14-75/ 2006г., ЗАПОВЕД № 14-357 / 2008 г., ЗАПОВЕД № 14-115 / 2010 г. ЗАПОВЕД № 392 / 2013 г. на НАПОО

ПРИЕМЪТ В КОЛЕЖ СВ.АРИАДНА ПРОДЪЛЖАВА ПО ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ДО 28-ми септември ЗА РЕДОВНА/МОДУЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ДО 14 октомври ЗА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ.

ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМАМЕ КОЛЕЖАНИ ПРЕЗ ЦЯЛАТА УЧЕБНА ГОДИНА

За да бъдете приети в колежа вие трябва лично или по пощата да подадете следните документи :

* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование

* – молба по образец / получавате я в колежа

* – копие на личната карта

* – медицинско свидетелство от личния лекар

* – 5 паспортни снимки – матирани

Приемът тази учебна година е по документи и интервю.

ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ИЛИ ПРИ ДОГОВОРЕН ДОПЪЛНИТЕЛНО ЧАСА КАНДИДАТИТЕ ПРОВЕЖДАТ ИНТЕРВЮ С ДИРЕКТОРА ДА КОЛЕЖА , КОЕТО ПРЕДСТАВЛЯВА СВОБОДЕН РАЗГОВОР СВЪРЗАН С МОТИВАЦИЯТА И ВИЗИЯТА ЗА БЪДЕЩАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КАНДИДАТА. СЛЕД ИНТЕРВЮТО КОЛЕЖАНИТЕ СКЛЮЧВАТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДВАНЕ.

ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК ОТ 10 ДО 16 ЧАСА .

Документите можете да подадете в колежа на адрес:

1582 София, ж.к. Дружба 2, Ул.Обиколна, 163-то ОУ-корпус Г

Колеж “Св.Ариадна” / по линията на тролей 4 и автобус 404-

на две спирки от магазин “Практикер”,срещу “Цариградски комплекс”/ тел.: 02/9780-700; 0896 220815,0886 338883 E-mail: svariadna@mail.bg

Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк: http://www.svariadna.com/contact.htm

Приемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия, форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен и специалност, признати в целия Европейски съюз, а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен.

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията, и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

Колежаните от направление ИКОНОМИКА имат възможност през ваканциите да работят срещу нормално заплащане в хотели на България – на Черноморието и в планинските ни курорти, с което да подпомогнат финансово следването си.

ТАКСИ: за семестър – левовата равностойност на 280 евро + 80 евро за втора специалност /по желание/ Колежаните могат да ползват разсрочено плащане и банкови студентски кредити.

1 Микро и макроикономика

3 Фирмено право

4 Бизнес комуникации

6 Професионална етика и култура на общуване

7 Здравословни и безопасни условия на труд

8 Чужд език по професията

9 Икономика на предприятието

11 Счетоводство на предприятието

13 Организация и техника на търговските дейности

14 Маркетингови проучвания и изследвания

15 Маркетингови комуникации

16 Информационни технологии и работа в Интернет

18 Компютърна графика и рекламен дизайн –Corel Draw и Photochop

19 Рекламна кампания. Планиране и управление на рекламна кампания.

20 Междунороден маркетинг

21 Дипломен проект

22 Производствена практика

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В СВОЯТА ОБЛАСТ, ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВУЗ, КАКТО И ЧЛЕНОВЕ НА “МЕЖДУНАРОДНА АГЕНЦИЯТА ПО ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ “, БЪЛГАРИЯ:

Гл.ас. д-р Милена Крумова

доктор по Икономика (Икономика и управление)преподавала през учебни 2011/2012/2013/2014

Обща икономическа теория ; Икономика на предприятието

Д-р н. Димитър Радонов – хабилитиран преподавател по Финанси ; Счетоводство ; Компютърна обработка на счетоводната информация

Преподава: Финанси ; Счетоводство ; Компютърна обработка на счетоводната информация

Инж.Десислава Матеева – експерт

Преподава: Компютърна графика и рекламен дизайн ; Corel Draw и Photoshop ; Информационни технологии и работа в Интернет

Преподава: Управление на човешките ресурси ; Организация и техника на търговските дейности ; Международен маркетинг

Преподава: Професионална етика ; Бизнес-проект ; Бизнес комуникации

Преподава: Маркетингови проучвания и изследвания ; Рекламна кампания ; Планиране и управление на рекламна кампания

Преподаватели по англиски език

Милена Мандова – преподавател в УНСС

Клара Милева — преподавател във ВУЗ

Ванина Петрова — преподавател в СУ”Св.Климент Охридски”

“Студентският компас” към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания, Холандия,Швеция, Белгия, Англия, Швейцария, Франция в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

В Колеж Св.Ариадна приетите колежани изучават по избор един чужд език – английски, немски или френски. Така по време на следването си в колежа те могат да се подготвят за кандидатстване в чуждестранен университет, да изготвят визуалното представяне според изискванията на чуждестранния университет там където това е необходимо. В повечето чуждестранни университети приемът е по документи.

Документите можете да подадете в колежа на адрес :

1582 София, ж.к. Дружба 2, Ул.Обиколна, 163-то ОУ-корпус Г

Колеж “Св.Ариадна”/ по линията на тролей 4 и автобус 404-

на две спирки от магазин “Практикер”,срещу “Цариградски комплекс”/

тел.: 02/9780-700; 0896 220815,

0886 338883 E-mail: svariadna@mail.bg

Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк : http://www.svariadna.com/contact.htm

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.

Маркетинг реклама

Предлагаме пълен набор от услуги за дигитален и имейл маркетинг!

Дигиталният имейл маркетинг е насочен към вниманието на потребители използващи не само Интернет, но и всички цифрови носители.

 • 1 Кампания
 • До 24ч. Време за изпращане
 • 24/7 Достъп до резултати и статистика
 • © Не включва копирайт
 • ? Конвертиране на текст в HTML и поставяне на връзки
 • 20 000 Осигурени фирмени имейли
 • 50% Отстъпка с имейл листа от клиента
 • +100лв Изпращане на кампания от собствен домейн

 • 1 Кампания
 • До 24ч. Време за изпращане
 • 24/7 Достъп до резултати и статистика
 • © Не включва копирайт
 • ? Конвертиране на текст в HTML и поставяне на връзки
 • 50 000 Осигурени фирмени имейли
 • 50% Отстъпка с имейл листа от клиента
 • +100лв Изпращане на кампания от собствен домейн

 • 1 Кампания
 • До 24ч. Време за изпращане
 • 24/7 Достъп до резултати и статистика
 • © Не включва копирайт
 • ? Конвертиране на текст в HTML и поставяне на връзки
 • 80 000 Осигурени фирмени имейли
 • 50% Отстъпка с имейл листа от клиента
 • +100лв Изпращане на кампания от собствен домейн

Какво е имейл маркетинг? Чрез имейл маркетинг — нюзлетър потребителите

Достигни до огромна аудитория само за 1 ден чрез имейл маркетинг реклама!

Понятието имейл маркетинг е изключително силно оръжие, което Ви дава

Защо имейл маркетингът е ключът към повече продажби в интернет

Използвайте имейл маркетинг за онлайн търговия — съвети за увеличение

Как да повишим ефикасността си в имейл маркетинг кампаниите си

Повишаване на ефикасността си в имейл маркетинг кампании Искате ли

Интернет рекламата – Съвременния метод да покажете вашият бизнес

Интернет реклама — Основни понятия Какво представлява така популярния в

SEO оптимизация на сайт. Какво всъщност означава, това и какво

Имейл маркетинг е форма на директен маркетинг, при която електронната поща се използва като средство за изпращане на рекламни послания до определена целева група от потребители. Към изпращаните електронни писма могат да се прикрепят файлове с активни препратки, визуални изображения и мултимедия.

Чрез този вид маркетинг компаниите се стремят да поддържат близки контакти с клиентите си и да затвърждават доверието им към себе си. Според честотата на провеждане, кампаниите биват ежедневни, седмични и месечни.

Источники:
Маркетинг и реклама
СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА ТАКСИ: за семестър — от 485 лв . Ако желаят да изучават втора специалност ,колежаните заплащат допълнително по 60 евро в левова равностойност. Колежаните
http://svariadna.com/?page_id=319
Предлагаме пълен набор от услуги за дигитален и имейл маркетинг!
Имейл маркетинг, директен email маркетинг онлайн за всеки бизнес- промотирай продукт или събитие и увеличи продажбите. Моментални резултати. Достъпни цени. Използвайте най-ефикасния канал за реклама на Вашия бизнес
http://xn--80agebmdejhhdq9a4a.com/

COMMENTS